Λ. Ειρήνης 1 15121 Πεύκη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επανορθωτική Ουρολογία

 
Ο χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος Δρ. Koρδαλής Γεώργιος διατηρεί ιατρείο στην Πεύκη με σύγχρονο εξοπλισμό και δύναται να εκτελεί όλες τις επεμβάσεις που αφορούν την ανακατασκευή του ουροποιογεννητικού συστήματος.

Η Επανορθωτική Χειρουργική Ουρολογία αντιμετωπίζει με ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές, λειτουργικές ή ανατομικές διαταραχές του Ουροποιογεννητικού συστήματος, όπως η στυτική δυσλειτουργία σε άνδρες και η ακράτεια ούρων σε άνδρες και γυναίκες.